KÖPEĞİNİZİN BASKIN ELEMENTİ NEDİR?

blog yazısı ekle !

KÖPEĞİNİZİN BASKIN ELEMENTİ NEDİR?

Yazar Bilgileri Gülay Ertürk Veteriner Hekim @ Active Veteriner Sağlık Merkezi - Çayyolu
Dr. Gülay Ertürk

Active Veteriner Sağlık Merkezi,Ankara

( Yayınlanan yazıların telif hakkı Dr.Gülay Ertürk'e aittir. Kaynak gösterilerek paylaşılabilir..)

Köpeğinizin elementini biliyor musunuz?

KÖPEĞİNİZİN BASKIN ELEMENTİ NEDİR?

Çin Tıbbının 5000 yıl önce geliştirdiği 5 element sistemi, zihin beden ve ruh dengesizliklerini tanıyarak,herhangi bir hastalığın gelişmesini , önceden engellemeye dayanır.5 element sistemi, hastalıkların tanımlanmasında, sınıflandırma yapar. Davranış şekli, hissediş şekli gibi kriterler ile doğanın enerjisinin , beden içinde ayarlanmasına dayanır.

Çinlilerin inandığı 5 element; Ağaç, ateş, toprak,metal,su'dur. Fiziksel ve ruhsal varlığımızı yöneten dış dünyadaki büyüme ve değişim siklusumumuzu düzenleyen işte bu 5 elementtir. Bu 5 elementin birinde bir eksiklik yada fazlalık olduğunda fiziksel ve duygusal sağlığımız derhal etkilenir.Bu enerjileri nasıl düzenleyeceğinizi bir kez öğrendiniz mi eksiklik yada fazlalığında sağlığınızda ki uyumu yaratabilirsiniz. Bu 5 elementin her birinin eşsiz bir doğası ve ruhu vardır. Her hayvanın yapısı bunlardan birine yada birkaçına dayanır.

İnsan veya hayvan olsun, hastalık, enerji alanında başlar. Bu sistemi kullanarak stres yanıt durumunu bilebiliriz. Onların yapılarını 5 element teorisi ile karşılaştırarak, her bir yapı için homeopatik ilaç oluşturabiliriz.

Fiziksel hastalığa neden olan duyguyu kırarak, hayvanın yeniden normal,uyumlu ve dengeli hale gelmesini sağlamak mümkündür.

Yapının Önemi

Belirli hayvan ırklarının, belirli davranışlara yatkın olduğu bilinmektedir. Özellikle, insan eliyle oluşturulmuş ırklarda bazı temel köpek özellikleri, saf(orijinal) ırklara göre, daha azdır. Benzer şekilde, başka bir davranışı da, diğerlerine(orijinal olanlara) göre daha abartılı yaşarlar. Ancak, yine de bilinen köpek davranışlarının hepsine yeteneklidirler.Ör;Cocker Spaniel ırklarında gözlenen bir davranış olan, Jekyll ve Hyde sendromu(aynı ruhta iki farklı kişilk), onların tüy rengine bağlıdır. Rottweiler ve Dobermanlar, herhangi bir nedene bağlı olmaksızın, agresif olabilirler. Bunlar görünen genetik problemlerdir. Bunun pratikte bizim için anlamı; bu hayvanların tedavisinde bizim ilk etapta onların ırklarını dikkate almamızdır. Ancak bu, tek rehberimiz olmamalıdır.Bu hastalar, farklı zamanlarda ilaçlara da ihtiyaç duyabilirler.

Rottweiler, Bull Terrier, Akita, Chow Chow ve Schnauzer 'lar baskın ırklardır. Bunların, ağaç yada ateş tipi yapılarının olması olasıdır. Ancak bunun birçok istisnaları vardır. Herhangi bir hayvan yada insan için, hastalık, aslında onların yapı ve mizaçlarının arka planı üzerinde görüntülenir. Ve dahası bu elementler , sağlığı yada hastalığı oluşturur. Hayvanların da duyguları vardır. Her zaman bir grup olarak değil, bir birey olarak tedavi edilmeleri gerekir. Tıpkı insanlarda olduğu gibi.

Karbonik Yapı (Ağaç ve Toprak)

Karbon yada kömür topraktan gelir. Sıvılarda çözünmezler. Tüm çeşitleri katıdır. Karbonik yapıdakiler rijiddirler, serttirler. Yürüyüşleri, hızlı yada yavaş ama daima ritmiktir.

Şişmanlığa eğilimleri vardır. Fakat daima orantısal ve uyumlu bir şişman olurlar. İyi bir yapıya sahiptirler. Yorgunluğa ve hastalığa dirençlidirler. Kas yapıları sağlamdır. Disipline edilebilir yapıdadırlar.

Patolojik Eğilimleri;

Beslenme hastalıkları, şişmanlık, diyabet, böbrek taşları(özellikle kedilerde) veya safra kesesi taşları,alerjiler, artroz, egzema, kronik deri problemleri, siğiller, kistler, meme tümörleri, paraplejiler.

Karbonik tipler, üşümeye ve neme karşı çok duyarlıdırlar. Sert yapılarına rağmen disipline saygı duyarlar. Eğitilebilirler. Eklemlerinde problem yaşanmaması için, hergün düzenli yürüyüşe çıkarılmalıdırlar. Artroz, obesite, zehirlenme ve deri hastalıkları çok görülür.

Psikolojik Eğilimleri;

Pasif ve ağırdırlar. Zor hareket ederler. Temiz hava ve egzersize, diğer hayvanlara göre daha çok ihtiyaç duyarlar.

Fosforik Yapı(Metal)

Phos ışık, Phoros ise taşıyan demektir. Yani, fosforikler ışık saçarlar. İnsanlara uygulandığında, fosforik kişi, zarif ve çekicidir. Zerafetli yürüyüşleri, ahenkli ve nazik hareketleri vardır. İnce ve zayıftırlar. Etkileyici bir doğaları vardır.

Bir hayvan olarak düşünürsek, onları tanımak kolaydır. İrlanda Kurt Köpeği(Irish Wolfhound), Whippet, Afgan tazısı, Siyam kedisi, Burmese kedisi fosforikdirler.

Patolojik Eğilimleri;

Vücudun eliminasyon yollarının tıkanıklıkları ile ilgili problemleri vardır. Hipertroidzme yatkındırlar. Sinir sistemleri zayıftır. Bağışıklık sistemleri zayıfdır. Fiziksel problemlerinin en büyük nedeni, vücudun, eliminasyon için kapasite yetersizliğidir. Solunum sistemleri zayıftır.

Kilo kaybı, su kaybı, dekalsifikasyon fosforik yapının işaretleridir. Hemorajik gastroenterit, parvoviral enterit gibi hastalıklara çok duyarlıdır.Taze hava ihtiyacı vardır ancak ısısını koruyamaz, soğuğa dayanamazlar.

Oksidasyonla bozulan kas lifini yeniden yapılandırmak için fosforiklerin gıdası, mineral ve vitamin açısından zengin olmalıdır. Ağır egzersiz durumunda kaliteli karbonhidratlara ihtiyaç duyarlar.

Psikolojik Eğilimleri;

Oldukça sinirlidirler, çabuk sinirlenir, çabuk yorulurlar. Sabırsızdırlar.Yapmak istemedikleri bir işe zorlanıldığında, şiddet uygulayabilirler. Kısa süreli işlerde başarılıdırlar. Işık ve temiz hava yoksa çabuk yorulurlar. Aşırı duyarlılık ve sinirlilikleri söz konusudur. İnce kas yapıları yüzünde kolay yorulurlar Ayrıca, sinirli ve şiddetli doğaları da çabuk yorgunluğa sebep olur.

Fluorik Yapı(Su)

Kararsızdırlar, düzensizdirler, yürüyüşleri bozukdur. Duygusal yada fiziksel, onları dengede tutmak zordur. Reaksiyonları önceden tahmin edilemez. Anlaşılmaları zordur. Komplike bir hayvandır.

İstikrarsızdırlar. Zerafet eksiklikleri vardır. Eklemleri büyük ve deformedir. Ligamentleri yeterince elastik değildir. Kas lifleri kalitesizdir. Kas tonusu kötüdür. Pekinese, Chihuahua, Spitz,Yorkshire Terrier örnek olarak verilebilir.

Patolojik Eğilimleri;

Skleroz, luksasyon, lumbago, eklem problemleri, burkulmalar.

Fulorik 'ler, genellikle moda için üretilen köpek ırklarıdır. Üretici, yetiştirici kurbanıdırlar. Doğum öncesi tedaviler, yetersiz vitamin ve mineral uygulamaları, endüstriyel gıdalar, aşı ve serumlarla yapılan eksojen intoksikasyonlar sonucu fluorize edilmişlerdir.

Ağır basan patolojileri kardiyovasküler bozukluklarıdır. Kalp krizi, tromboemboli, skleroz ve özellikle Boxer'larda görülen erken bunama sık görülen patolojileridir.

Psikolojik Eğilimleri;

Paradoksal ve kararsız bir yapıları vardır.Ajitasyon ve istikrarsızlık hakimdir. Gözlem ve sezgileri yüksekdir.

Sülfürik Yapı (Ateş)

Normal yapılı, orta boylu, normal ağırlıklı, simetrik ve dengelidirler.Çoban köpekleri, av köpekleri bu gruba örnektir.

Patolojik Eğilimleri;

Mezenşimal dokuları güçlüdür. Özellikle akut hastalıklarda savunmaları güçlüdür. Asla enerjik değillerdir. Kolay kontrol edilebilirler.Zehirlenme ve aşırı duyarlılık olursa, mukoz membranları ve derileri eliminasyon için çok çalışır. Derideki belirtiler tahriş ve irritasyondur. Hahhnemann'ın dediği ''psora''yani egzema sık görülür.Sedef hastalığına yatkındırlar. Sülfüriklerin iştahları iyidir. Karboniklerin tersine nadiren konstipe olurlar. Sıcağı sevmezler. Hiperadrenal durumları vardır. Bu durum agresyona yol açar. Aynı zamanda adrenaller, genital ve troid hormonlarını azaltır ki bu durum daha çok şişman sülfüriklerde görülür.Şişman ve yaşlı sülfürikler için sıcak ,doğal bir terapidir.

Psikolojik Eğilimleri;

Çalışmaya ve eğitime çok yatkındırlar. Dikbaşlı ve irritabl olabilirler ama yine de eğitimde zorlanmazlar.

Dr. Gülay Ertürk

Veteriner Hekim&Homeopat

( Yayınlanan yazıların telif hakkı Dr.Gülay Ertürk'e aittir. Kaynak gösterilerek paylaşılabilir..)