KÖPEK SAHİPLERİ VE KÖPEKLER BENZER KİŞİSEL ÖZELLİKLER TAŞIRLAR MI?

blog yazısı ekle !

KÖPEK SAHİPLERİ VE KÖPEKLER BENZER KİŞİSEL ÖZELLİKLER TAŞIRLAR MI?

Köpekler sahiplerinin özelliklerinin beşte dördünü benzer olarak taşımaktadırlar. Ve bu sonuç tamamen bir araştırmaya dayanmaktadır.

Köpeklerin çoğunluğu hayatlarını sahipleriyle ya da onun ailesi ile geçirirler. Başarılı bir aile üyesi olmak için köpekler evdekilerle uyumlu olacakları özelliklere sahip olmak zorundalar. Biz de biliyoruz ki insanlar kendilerine en çok benzeyen köpeği seçmeyi tercih ederler. 1996'da 6000 fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre insanların kendi karakterine en uygun cins köpeği seçmeleri onların mutlu olmalarını sağlamaktadır.

Ankara'daki tüm Veteriner Klinikleri için tıklayınız
Ankara Veteriner


Araştırmadan alınan bilgi de "Neden Köpekleri Seviyoruz" kitabına temel oluşturmuştur. Ama bu işin odağı köpekler ile sahipleri arasında kişisel özellikleri karşılaştırma üzerine değildir. Ama tamamen kişinin özelliklerinin köpek üzerinde yarattığı etki konu alınmıştır. İnsanların belirli özellikleri ve köpeklerin özellikleri arasındaki benzerlikleri araştıran çok az araştırma vardır. Araştırmaya dayanarak saldırgan bir köpeğe sahip bir kişinin aynı şekilde saldırganlık konusunda bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür. Ama bizim eksiğimiz insanların ve köpeklerinin kişisel özelliklerine dayanan ilişki konusunda yapılmayan araştırmadır.

Borbála Turcsána, Friederike Range, Zsófia Virányi, Ádám Miklósi veEnikö Kubinyia tarafından yapılan araştırmaya göre insanlar ve köpekleri arasındaki benzerlikler incelendi. Bu oldukça geniş çapta yapılmış bir araştırmaydı ve aynı zamanda Eötvös Üniversitesi (Budapeşte) ve Viyana Üniversitesi Veterinerlik Okulu arasında yapılmıştır.

Yapılan ankete göre "Beş Büyük" davranış olarak adlandırılan kişisel özellikler ölçüldü. Bu beş büyük sık sık ölçülen kişisel özelliklerdir ve aynı zamanda davranışları en iyi şekilde tahmin edebilendir. Bunlar şöyledir:

Duygusal Dengesizlik: Bir insanın duygusal ve gergin mi olduğunu ya da güvende ve kendine güvenen biri olduğunu gösteren özelliktir. Nevrotiklik genellikle "duygusal denge"yi ölçmek olarak kullanılır.

Dışa Dönüklük: Bu kısımda kişinin dışa dönük ve sosyal olup olmadığını ya da yalnız ve tek başına mı olduğunu ölçer.

Anlaşabilirlik: Bu kişisel özellikle de kişinin arkadaş canlısı ve merhametli olup olmadığını ya da soğuk ve kaba olup olmadığına odaklanır.

Sorumluluk Sahibi Olmak: kişinin çalışkan, yeterli ve tertipli olup olmadığını ya da rahat, tembel veya dikkatsiz olup olmadığını değerlendirir.

Açıklık: Bir noktada bu kişisel özellik kişinin yaratıcı ve meraklı olup olmadığını ya da tutarlı ve dikkatli olup olmadığını inceler. Ama bu boyut tamamen zekayla bağlantılıdır ve bazı araştırmacılar bu konuyu tekrardan "zeka" olarak etiketlediler.

Daha sonra da sahiplere Samuel Gosling (Texas Üniversitesi) tarafından hazırlanmış aynı türde bir test verilmiştir.

Bu araştırmanın temel sonuçlarının betimlenmesi oldukça kolaydır. Köpek sahipleri kendi köpekleri ile aynı özelliklere sahip olduklarını bu araştırmayla belirttiler. En güçlü özellik de köpeğin saldırganlığı ile kendi saldırganlık seviyelerinin aynı oluşu konusundaydı. Ve bu özelliği dışa dönüklük takip etmiştir.

Şimdi eğer bu araştırmayı göz ardı edecek olursak kesinlikle bu durum ilginç olurdu.
Unutmayın ki bu kişisel özellikleri köpeklerin kendi sahipleri karşılaştırdı. Bu yüzden de bir bağlantı olması gerekli. Psikologlar izdüşüm olarak adlandırılan mekanizmayı insanların birbirlerini tanımlarken de kullandıklarını bilirler. Ve aynı zamanda aynı inançlara, davranışlara, duygulara ve hatta aynı kişisel özelliklere sahip olduklarını inanırlar. Bu yüzden de sahiplerin bu izdüşüm kısmını köpekler hakkında kullanmaları olağandır.

Bu araştırmayı tam anlamıyla kanıtlamak için aile üyelerinin de köpeğin sahibi ve köpek arasındaki benzer davranışları belirten testi cevapları istenmiştir. Ve daha sonra köpek sahibinin cevapları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar gösteriyor ki kişiler ve sahipleri arasında benzerlikler beş büyükten dördünü oluşturmaktadır. Bu da en azından bu dört özelliğin kesinlikle psikolojik izdüşüm yerine tamamen objektif olduğudur. İşe yaramayan özelliklerden biri de açıklıktı. Nispeten köpek sahipleri kendi özelliklerini tamamen köpeklerin üzerinde etkili olduklarını belirtiyorlar ve bu yüzden de köpeklerin daha zeki ya da daha az zeki olabileceklerini belirtmemişlerdir. bu nedenle de istenen cevap köpek sahiplerinden alınmamıştır.

Neden köpekler ve onların sahipleri benzer özelliklere sahiplerdir? Köpek sahibinin yaşam tarzı ve köpekle etkileşimde bulunması köpeğin kişisel özelliklerinin değişmesine neden olmuştur. Bu da elimizde bulunan araştırmada bulunmaktadır. Çünkü tamamen köpeğin hislerine etki eden kişisel özelliklere sahiptirler. Örneğin; endişeli ve nevrotik bir sahibin köpeği ne kadar dengesiz hale getirebileceğini, dengesiz olmasına neden olacağı ve aynı zamanda köpeğine karşı abartılı duygular gösterdiğini hayal etmek oldukça kolaydır. Ya da bu kişinin köpeğine karşı ne kadar aşırı korumacı davranabileceği de nettir. Etkileşimde bulundukları için ve birbirlerinin karakterini tamamen değiştirmelerinden dolayı da aralarında benzerlik olması çok doğaldır. Verilere dayanarak bunu söylemek mümkün değildir. Bu noktada köpek sahiplerinin köpek seçerken kendilerine uygun cinste bir köpek seçtiklerini ve kendi kişiliklerini yansıttıklarını söylemek mümkündür. Bu yüzden de aktif dışa dönük sahip kendisine uygun sosyal ve aktif olan bir köpek seçecektir.

Bu araştırmanın sonuçları hem zengin hem de aynı zamanda komplikedir. Bu bilgi, insanların kendi hayat tarzlarına uygun köpekleri seçtiklerini ve aynı zamanda kendi kişisel özelliklerini yansıtan köpekleri tercih ettiklerini gerçeğini vurgular. Buna ek olarak bir evde sadece bir köpeğin bulunması gerektiği gerçeğinin altını da çizmeliyiz. Eğer evde birden fazla köpek varsa, daha sonra aradaki benzerlik daha zayıf ve aynı zamanda daha fazla tutarsız hale gelmektedir. Bunun nedeni de birden fazla köpek olduğunda ikisinin de bizim kişisel özelliklerimize sahip olmalarını istemek yerine onların kendi kişisel özelliklerini korumak isteriz. Çünkü farklı özelliklere sahip birden fazla köpek sizin kendinizi daha iyi hissetmenizi kolaylaştıracaktır. Bir köpeğiniz tüm gün boyunca otururken diğeri sürekli olarak hareket etmek isteyecektir. Ve etrafını keşfetmek için elinden geleni yapacaktır. Bu da evinizde güzel ve ilginç bir tablo oluşmasını sağlayacaktır.