KÖPEKLER İNSANLARLA NEDEN BU KADAR İYİ ANLAŞIR

blog yazısı ekle !

KÖPEKLER İNSANLARLA NEDEN BU KADAR İYİ ANLAŞIR

Köpekler insanların en iyi arkadaşlarıdır sözü yüzyıllarca süre gelmiş bir ünvandır. Tamamen bir reklam gibi görünse de aslında tamamen gerçeğe dayalıdır. Günümüzde en çok edinilen evcil hayvanlar arasında ilk sıradadır.

Ankara'daki tüm Veteriner Klinikleri için tıklayınız
Ankara Veteriner


Aynı zamanda köpekler eğitilebilir, şefkatli ve aynı zamanda bir evcil hayvandan daha fazlasıdır. Onlar av arkadaşı, koruyucu, eğlence, yardımcı, rehber ve aynı zamanda en iyi arkadaşlardır. Kitaplarda, filmlerde ve şarkılarda bile en iyi evcil hayvan olarak geçerler.

Peki bunun nedeni nedir? Neden köpekler ve insanlar bu kadar iyi anlaşır? Bu sadece eğitilebilir olmaları değildir. Çünkü insanlar birçok türdeki hayvanı eğitmeyi az da olsa başarıyla gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda birçok hayvanı evcilleştirmişlerdir. Bunlar kediler ve atlar olmak üzere birçok hayvanı içerir. Ama yine de aynı ünvanı alamamışlardır.

Bu tamamen köpeklerin zihinlerinden kaynaklıdır. At gibi diğer hayvanlar sürünün bir parçasıyken, köpekler insanlar gibi sosyal yapıya sahiptirler. Kurtlar köpek cinsinin en yaygın cinsiyken ve insanlar ilkelken, insanlar aynı şekilde kurtlarla dost olmuşlardır.

Aynı zamanda kurtların arasında alfa, omega ve yavru gibi sınıflamalar vardı. Aynı şekilde insanlarda da bu hiyerarşi bulunmaktadır. Hem insanlar hem de köpekler aşırı şekilde sosyallerdir ve aynı zamanda sözel olmayan etkileşim kadar vücut dilini de kullanırlar. Kıskançlıkla ve öfkeyle hareket ederler. Koruma içgüdüleri olduğu için kendi yuvalarını korurlar, onlardan küçükleri yetiştirirler ve yuvalarında uyurlar.

İnsanlar arasındaki davranış benzerliklerinin ötesinde, köpeklerin sadık olduğu gerçeği vardır. Bu tamamen kafa yapılarına bağlıyken, insanların köpekleri evcilleştirmesindeki başarısının en büyük nedenlerinden biridir. Birbirlerine aynı sınıfta oldukları hissini ya da lideri olduğu hissine kapılırlar. Size yemek, korunma ve barınaktan dolayı bağlı olurlar.

Aynı zamanda size bir hayat borçlu olduklarını düşünürler. Bu yüzden de sadakat gösterirler. İnsanlar öncelikle bu benzerlikleri fark ettiler ve bu yüzden de evcilleştirdiler. Onları eğitmenin kolay olduğunu bilmek ilk adımdı.

Avcılıkta iyi olan köpekler beslendi ve bu şekilde sahiplerine yiyecek getirdiler. Köpeklerin evcilleştirilmelerinin nedeni vardı ve hepsi bir amaca bağlandı. Böylece onları vahşi köklerinden insanlar koparmış oldu. Köpekler insanlara yemek ve barınaktan dolayı minnet duyduğu için de daha fazla sahibine bağlandı. Son zamanlarda köpekler tamamen hayatın bir parçası oldu ve evin çocuğu gibi bakıldı. Evin çocuğu gibi sadakatini güçlendirdi. Bunu büyürken de korumaya devam etti. Sahibi olan ilişkisi de tıpkı anne-baba ve çocuk arasındaki bağ gibi olmaya başladı. Ebeveyn ile çocuklar arasındaki bağ ne kadar güçlüyse, insan ve köpek arasındaki güç de o kadar güçlü olmaktadır. Aynı zamanda gelişen bu ilişkiyle birlikte, bazı köpekler evin çocuklarını tehdit olarak görmeye başlamışlardır. Bunun dışında, köpekler sahiplerine saygı duyarlar. Bu yüzdendir ki köpekler gösterdikleri sadakatten dolayı insanlarla çok iyi anlaşabilmektedirler.