Ankara Danışmanlık

Danışmanlık Ankara Veterinerleri

DANIŞMANLIK

Bu yazımızda veteriner hekimlerinin hayvan hastalıkları ve hayvanlara nasıl bakılması gerektiği, hayvanların bir sorunu olduğunda havyan sahiplerine verdikleri danışmanlık üzerinde duracağız. Veteriner hekimi hayvanlar hastalanmadan önce çiftlik sahiplerine ya da hayvan sahiplerine danışmanlık hizmeti vermektedir.
Genellikle hastalıkların belirtileri ve hayvanlara hastalıkların bulaşmaması için hangi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde durulur.

Hayvanlarda karşımıza çıkan bazı hastalıklar ve belirtilerini...
devamı...

Veteriner Kliniği Ara

Arama Sonuçları

Gold Danışmanlık

toplam 13 sonuç bulundu.
1 - 13 arası gösteriliyor.
Danışmanlık Ankara Veterinerleri

DANIŞMANLIK

Bu yazımızda veteriner hekimlerinin hayvan hastalıkları ve hayvanlara nasıl bakılması gerektiği, hayvanların bir sorunu olduğunda havyan sahiplerine verdikleri danışmanlık üzerinde duracağız. Veteriner hekimi hayvanlar hastalanmadan önce çiftlik sahiplerine ya da hayvan sahiplerine danışmanlık hizmeti vermektedir.
Genellikle hastalıkların belirtileri ve hayvanlara hastalıkların bulaşmaması için hangi önlemlerin alınması gerektiği üzerinde durulur.

Hayvanlarda karşımıza çıkan bazı hastalıklar ve belirtilerini danışmanlık hizmeti altında incelemek gerekirse aşağıdaki maddeler karşımıza çıkacaktır.
1-) Salgın Süt Kesen (Agalaksi) Hastalığı
Salgın Süt Kesen (Agalaksi) Hastalığı Belirtileri :
Hayvandan hayvana bulaşır. Ülkemizde sık görülen bir hastalıktır. Koyunların memeleri hastalanır, sertlikler belirir. Sütün görünüşü değişir, kesilmiş süt görünümündedir. Bu süt kimi zaman kanla karışık olur. Hastaların önce ateşi yükselir. Ateş sonradan azalırsa da hastalık şiddetini devam ettirir. Koyunların gözlerinde iltihap ve körlük oluşturur. Ayaklarda topallık ve eklemlerde şişlikler olur. Hayvanlar dizleri üzerine basar. Gebe koyunların çoğu kuzu atabilirler. Akıntı ve sağıcılar, hastalığın yayılmasında hastalığın etkin rol oynarlar.
Salgın Süt Kesen (Agalaksi) Hastalığı Tedavi Yoları/ Sağaltım :
Hastalıktan korunma için en etkin araç aşılamadır. Aşı, laktasyonun son iki ayı ile gebeliğin ilk 2 ayında uygulanır. Koltuk arkası deri altına 1 cm enjekte edilir. Aşı, canlı ve ölü olmak üzere iki çeşit hazırlanır. Bağışıklık 15 gün sonra başlar, 8 ay sürer.

2-) Şap (Tabak) Ve Aşısı Hastalığı
Şap (Tabak) Ve Aşısı Hastalığı Nedeni :
Şap hastalığının çeşitli tipleri, her tipin ayrı aşısı vardır. Bir tip şap hastalığına yakalanan koyun, kısa bir zaman sonra diğer tip şap hastalığına da yakalanabilir. Bu nedenle hastalık çıktığında hemen tipi belirlenmeli ve o tipe karşı koruyucu aşı yapılması isteniyorsa çevre iyice incelenmeli, bir yıl önceki görülen tipler bilinmeli ve bu bilgilerin ışığında uygun tip aşı uygulanmalıdır. Yurdumuzda A, O ve Asya 1 tiplerine karşı aşı üretilmektedir.
Şap (Tabak) Ve Aşısı Hastalığı Belirtileri :
Her mevsim ortaya çıkarılabilirse de en çok yaz aylarında görülür. En çok tırnak aralarında yaralarla kendini belli eder. Ender olarak ağızda da şap yaraları şekillenebilir. Diğer belirtileri yüksek ateş, iştahsızlık, yavru atma şeklinde ortaya çıkabilir. Tırnaklardaki yaralar sağıtılmazsa topallık fazlalaşır. Şap (Tabak) Ve Aşısı Hastalığı Tedavi Yoları/ Sağaltım :
Şaptan korunma, ayırma ve aşılama ile sağlanır. Aşı yılın her döneminde ve her yaşta koyunlara yapılır. Ancak kuzulama öncesinde olan gebe koyunlara ve 4 aydan küçük kuzulara uygulanmaz. Aşı. göğüs kemiği civarına ve deri altına 2 cm yapılır. Aşılamadan 10 gün sonra bağışıklık başlar ve 6 ay devam eder. İkinci 6 aylık aşılamayı izleyen aşılamalar ise yılda bir kez olarak yapılmalıdır.
Sağıtım amacıyla tırnak ve ağız etrafındaki yaralar uygun ilaçlı suyla temizlenir. Bunun için 1 göztaşı bulunan ilaçlı su yeterlidir.

3-)MASTİTİS
hastalığın belirtileri ve yayılması:
Süt Kesen hastalığı, koyun ve keçilerde sütün kesilmesi, göz korneasının iltihaplanması, perde inmesi, eklem yangısı, topallıkla karakterize olan bulaşıcı bir hastalıktır. Mikroorganizma hasta hayvanların sütü ve gözyaşı ile dışarı çıkar ve sürüdeki diğer hayvanlara bulaşır.
Korunma ve öneriler:
1- Hasta hayvan sürüden ayrılarak, ayrı bir yerde muhafaza edilmeli, sık sık sağılarak meme boşaltılmalıdır. Meme sertleşmiş ise ılık kompreslerle, yumuşatıcı kremlerle meme boşaltılmaya çalışılmalıdır. Daha sonra Veteriner Hekimin tavsiye ettiği ilaçlar kullanılmalıdır.Tedavi esnasında hayvanın sütü tüketime sunulmamalıdır.
2- Mastitisli memeleri emen kuzular da hastalanacağından, mastitisli koyunların yavrularını ayırıp suni olarak beslemelidir.
3- Tedavisi uzayarak ekonomik olarak değerini aşan durumlarda koyunlar kasaba sevk edilmelidir.
4- Ağıl ve ahırların zemini kuru, havalandırılabilir olmalı ve zemin akıntı için eğimli olmalıdır.
5- Koyun ve keçiler, ineklerle birlikte tutulmamalı ve inekleri sağan şahıs tarafından sağılmamalıdırlar.
6- Sağımcıların tırnakları kesilmiş, elleri her sağımdan önce iyice sabunlanmış olmalı, sağım kapları temiz ve yıkanmış olmalıdır.
7- Koyun ve keçiler süt kesen hastalığına karşı aşılanmalıdır.

4-)SARILIK:
Hastalık yazın kenelerin aktif olduğu dönemlerde daha sık görülür. Keneler hasta hayvanlardan kan emerek aldıkları parazitleri, sağlam hayvanlara bulaştırır. Hastalığın kuluçka süresi 8-10 gündür. Kuluçka döneminden sonra vücut sıcaklığı aniden 41-42 dereceye kadar yükselir. Hasta hayvanda durgunluk, iştahsızlık, kas titremeleri, kıllarda dikleşme ve süt veriminde düşme görülür. Hastalığın ikinci gününden sonra, kanlı idrar da gözlenir. Hastalık ilerledikçe yatma isteği, güçlükle hareket etme, yavaş ve sallantılı yürüyüş, sürünün gerisinde kalma, merada otlamama, başı eğik tutma ve bitkinlik görülür. Kıllar ve yapağı normal durumunu kaybederek karışık bir hal alır. Gebe hayvanlar yavru atabilir. Zamanında tedavi edilmezse hayvan yatalak duruma düşer. İyileşen hayvanlar eski verimlerine birkaç haftada kavuşabilir. Hastalığa erken müdahale edildiği takdirde, iyileşme şansı yüksektir.

Ülkemizde en sık görülen hayvan hastalıkları ve belirtileri bunlardır. Veteriner hekimlerimizin verdiği danışmanlık hizmeti sonucunda bu hastalıklara hayvanlarımız kapılmadan önlem alınabilir ve hastalandğında dahi en kısa zamanda hastalıklardan kurtarabiliriz.